Privacy

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.sandenburg-dst.com.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren?

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Hoe we jouw gegevens beschermen

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Allereerst verzamelen wij alleen die persoonsgegevens van jou, die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Daarnaast worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zo kan jij er zeker van zijn dat wij jouw gegevens nooit verkopen aan andere partijen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;  
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;  
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;  
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;  
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;  
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;  
 • uw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze klantenservice of via info@sandenburg.com.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Sandenburg Concept Creation hecht belang aan een goede beveiliging van haar elektronische systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen en worden verwerkt. Het valt desalniettemin nooit volledig te voorkomen dat er een datalek zal plaatsvinden. Sandenburg Concept Creation is op grond de Algemene verordening gegevenbescherming (AVG) verplicht om datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.

Procedure:

 1. Degene die bij Sandenburg Concept Creation een datalek ontdekt, meldt dit per omgaande aan de interne verantwoordelijke.
 2. Indien mogelijk, zorgt degene die het datalek heeft ontdekt er gelijktijdig voor dat de gelekte gegevens meteen op afstand worden gewist of ontoegankelijk gemaakt.
 3. De interne verantwoordelijke onderzoekt onder meer of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig gebruikt kunnen worden, wie of welke afdelingen binnen de organisatie betrokken zijn bij het datalek en of er een verwerker betrokken is bij het incident.
 4. De interne verantwoordelijke stop het datalek indien dat nog kan en neemt voorts de noodzakelijke maatregelen om het datalek zo goed mogelijk te bestrijden. 
 5. De interne verantwoordelijke onderzoekt de mogelijke gevolgen van het datalek aan de hand van de aard en omvang van de gegevens die gelekt zijn en stelt vast wat de nadelige gevolgen van de betrokkenen zijn.
 6. De ernst van het datalek laat de interne verantwoordelijke binnen 60 uur na ontdekking beslissen of het datalek dient te worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen.

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Sandenburg Concept Creation deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Sandenburg conceptcreatie blijft verantwoordelijk voor deze processen.

Wat voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering we doen met gebruikersgegevens

Wanneer je een product of dienst aanvraagt via onze website, gebeurt de besluitvorming over deze aanvraag grotendeels automatisch. Hiervoor maken we gebruik van externe aanbieders en systemen van Sandenburg Concept Creation. Dit helpt ons om snelle, eerlijke, efficiënte en correcte beslissingen te nemen op basis van actuele informatie. Deze besluiten kunnen van invloed zijn op de producten, diensten of functies die we je nu of in de toekomst zouden kunnen aanbieden.


Bij Sandenburg Concept Creation wordt een besluit nooit uitsluitend op automatische systemen gebaseerd. Er is altijd sprake van persoonlijke betrokkenheid om een verstandig, eerlijk en onbevooroordeeld besluit te kunnen nemen.

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Sandenburg Concept Creation is niet gebonden aan enige openbaarmakingsverplichtingen van de industrie.